เปิดเวบเมื่อ 23/10/2552
ปรับปรุงเวบเมื่อ 14/09/2563
ผู้ชมทั้งหมด
สินค้าทั้งหมด 2208

เช็คสถานะการสั่งซื้อ


Pay online by TaradPay
Pay online by TaradPay
Bank Transfer and Bill Payment
Counter Service
PayPal.com
PaysBuy.com
Mpay.com
Mpay.com


รายละเอียดสินค้า/บริการ
สินค้า/บริการ >> NB Battery >> Acer >> Acer TravelMate 4330, 4335, 4730, 4730G, 6253, 6293 6493

Acer TravelMate 4330, 4335, 4730, 4730G, 6253, 6293  6493 - คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพใหญ่
Acer TravelMate 4330, 4335, 4730, 4730G, 6253, 6293  6493


  Tell a Friend

Acer TravelMate 4330, 4335, 4730, 4730G, 6253, 6293 6493

รหัสสินค้า: 000244
ราคา: 1,650.00 บาท
รายละเอียด:
 
 
Aspire 3620, 5540, 5542 , 5550 , 5560 , 5562 , 5590 Series, TravelMate 2420, 2470, 3240, 3250, 3280, 3290 , 4320 ,4730 , 6290 Extensa 3100 , 4420 , 4620
Replacement for ACER Aspire 5600, 7000, 7100, 7110, 9300, 9400, 9410, 9420 Series, ACER TravelMate 4220, 5100, 5110, 5600, 5610, 5620 Series Laptop Battery
Replacement for ACER Extensa 3100, TravelMate 4320, TravelMate 6252, TravelMate 6252-100508Mi, ACER Aspire 2920, 2920Z, 3620, 5540, 5550, 5560 Series, TravelMate 2420, 2440, 3240, 3250, 3280, 3300, 6231, 6291, 6292 Series Laptop Battery
TravelMate 4330, 4335, 4730, 4730G, 6253, 6293 & 6493
Fit models include :-
Acer Extensa 3100
Aspire 3640, Aspire 3670
Acer Aspire 3620 Series
Aspire 3620A, Aspire 3623NWXMi, Aspire 3623WXMi,
Aspire 3628AWXCi, Aspire 3628NWXMi, Aspire 3628WXMi
Aspire 3629
Acer Aspire 5540 Series
Aspire 5541ANWXMi, Aspire 5542ANWXMi
Acer Aspire 5550 Series
Aspire 5551NWXMi , Aspire 5552NWXMi
Acer Aspire 5560 Series
Aspire 5561AWXMi, Aspire 5562WXMi, Aspire 5563WXMi
Acer Aspire 5590 Series
Aspire 5590
Acer TravelMate 2420 Series
TravelMate 2420A, TravelMate 2423WXCi, TravelMate 2423WXMi,
TravelMate 2424NWXMi, TravelMate 2424WXCi, TravelMate 2424WXMi,
TravelMate 2428AWXMi
Acer TravelMate 2440 Series
Acer TravelMate 2470 Series
TravelMate 2470
Acer TravelMate 3240 Series
TravelMate 3242NWXMi (AMJ1) 4800 mAh
Original ANJ1 4800 mAh
Acer TravelMate 3250 Series
Acer TravelMate 3280 Series
TravelMate 3282NWXMi, TravelMate 3282WXMi, TravelMate 3284WXMi,
TravelMate 3300 Series, TravelMate 3302WXMi, TravelMate 3304WXMi
Acer TravelMate 3290 Series
TravelMate 3290
Acer TravelMate 6290 Series
TravelMate 6291, TravelMate 6292
รุ่นอื่นที่ตัวเลขใกล้เคียง (โทรสอบถาม)
Aspire 3620 Series Aspire 3623NWXCi, 3623NWXMi
Aspire 3623WXC, 3623WXCi Aspire 3623WXM, 3623WXMi
Aspire 3624NWXC, 3624NWXCi Aspire 3624NWXM, 3624NWXMi
Aspire 3624WXC, 3624WXCi Aspire 3624WXM, 3624WXMi
Aspire 3640 Series Aspire 3640NWXCi Aspire 3640WXCi
Aspire 3641AWXCi Aspire 3641NWXCi, 3641NWXMi
Aspire 3641WXCi, 3641WXMi Aspire 3642NWXCi, 3642NWXMi
Aspire 3642WXMi Aspire 3670 Aspire 3670WXMi Aspire 5540 Series
Aspire 5542NWXC, 5542NWXCi Aspire 5542NWXM, 5542NWXMi
Aspire 5542WXC, 5542WXCi Aspire 5542WXM, 5542WXMi
Aspire 5543NWXCi, 5543NWXMi Aspire 5543WXCi, 5543WXMi
Aspire 5560 Series Aspire 5560AWLMi, 5560AWXMi
Aspire 5560WXCi, 5560WXMi Aspire 5561AWLMi, 5561AWXMi
Aspire 5561WXMi Aspire 5562AWXMi Aspire 5562NWXCi, 5562NWXMi
Aspire 5562WLMi Aspire 5562WXC, 5562WXCi Aspire 5562WXMi
Aspire 5563NWLMi, 5563NWXMi Aspire 5563WLMi, 5563WXMi
Aspire 5564WXMi Aspire 5590 Aspire 5593NWXMi Aspire 5593WXMi
Aspire 5594NWXMi Aspire 5594WXCi, 5594WXMi
Extensa 3100 Series Extensa 3100WLCi, 3100WLMi Extensa 3101WLMi
Extensa 3102NWLMi Extensa 3102WLCi, 3102WLMi Extensa 3102WXMi
Extensa 3103NWLMi Extensa 3103WLCi, 3103WLMi Extensa 3104WLMi
TravelMate 2420 Series TravelMate 2420WXCi
TravelMate 2420WXM, 2420WXMi TravelMate 2423NWXC, 2423NWXCi
TravelMate 2423NWXM, 2423NWXMi TravelMate 2423WXC, 2423WXCi
TravelMate 2423WXM, 2423WXMi TravelMate 2423XCi, 2423XMi
TravelMate 2424NWXC, 2424NWXCi TravelMate 2424NWXM, 2424NWXMi
TravelMate 2424WXC, 2424WXCi TravelMate 2424WXM, 2424WXMi
TravelMate 2440 Series TravelMate 2440NWXC TravelMate 2440WXCi
TravelMate 2441NWXCi, 2441NWXMi TravelMate 2441WXCi, 2441WXMi
TravelMate 2442NWXC TravelMate 2442WXMi TravelMate 2470 Series TravelMate 3240 Series TravelMate 3242NWXC, 3242NWXCi
TravelMate 3242NWXM, 3242NWXMi TravelMate 3242WXC, 3242WXCi
TravelMate 3242WXM, 3242WXMi TravelMate 3250 Series
TravelMate 3250AWXC TravelMate 3250WXCi
TravelMate 3252NWXCi, 3252NWXMi TravelMate 3252WXCi, 3252WXMi
TravelMate 3274NWXCi, 3274NWXMi TravelMate 3274WXCi, 3274WXMi
TravelMate 3280 Series TravelMate 3280WXM, 3280WXMi
TravelMate 3282NWXM, 3282NWXMi TravelMate 3282WXC, 3282WXCi
TravelMate 3282WXM, 3282WXMi TravelMate 3283WXCi, 3283WXMi
TravelMate 3284WXM, 3284WXMi TravelMate 3300 Series
TravelMate 3300WXMi TravelMate 3301WXCi
TravelMate 3302NWXCi, 3302NWXNi TravelMate 3302WXCi, 3302WXMi
TravelMate 3302XMi TravelMate 3304NWXCi, 3304NWXNi
TravelMate 3304WXCi TravelMate 3304WXMi, 3304WXNi
TravelMate 3304XCi
Aspire 3620 Series Aspire 3620A
Aspire 3623NWXMi Aspire 3623WXMi Aspire 3628AWXCi
Aspire 3628NWXMi Aspire 3628WXMi Aspire 3640
Aspire 3670 Aspire 5540 Series Aspire 5541ANWXMi
Aspire 5542ANWXMi Aspire 5550 Series Aspire 5552NWXMi
Aspire 5560 Series Aspire 5561AWXMi Aspire 5562WXMi
Aspire 5563WXMi Aspire 5590 Aspire 5590 Series
Extensa 3100 TravelMate 2420 Series TravelMate 2420A
TravelMate 2423WXCi TravelMate 2423WXMi TravelMate 2424NWXMi
TravelMate 2424WXCi TravelMate 2424WXMi TravelMate 2428AWXMi
TravelMate 2440 Series TravelMate 2470 TravelMate 2470 Series
TravelMate 3240 Series TravelMate 3242NWXMi TravelMate 3250 Series
TravelMate 3280 Series TravelMate 3282NWXMi TravelMate 3282WXMi
TravelMate 3284WXMi TravelMate 3290 TravelMate 3290 Series
TravelMate 3300 Series TravelMate 3302WXMi TravelMate 3304WXMi
TravelMate 4320 TravelMate 6252 TravelMate 6252-100508Mi
Aspire 5600 Series Aspire 5600AWLMi Aspire 5601AWLMi
Aspire 5602WLMi Aspire 7000 Series Aspire 7003WSMi
Aspire 7004WSMi Aspire 7100 Series Aspire 7103WSMi
Aspire 7104WSMi Aspire 7110 Series Aspire 7111WSMi
Aspire 7112WSMi Aspire 9300 Series Aspire 9300-5005
Aspire 9300-5415 Aspire 9301AWSMi Aspire 9302WSMi
Aspire 9303WSMi Aspire 9400 Series Aspire 9402WSMi
Aspire 9404WSMi Aspire 9410 Series Aspire 9410AWSMi
Aspire 9411AWSMi Aspire 9412AWSMi Aspire 9412WSMi
Aspire 9420 Series Aspire 9420-6074 Aspire 9420-6775
Aspire 9422WSMi Aspire 9423WMi Aspire 9423WSMi
TravelMate 4220 Series TravelMate 4220AWLMi TravelMate 4222LMi
TravelMate 4222WLMi TravelMate 5100 Series TravelMate 5110 Series
TravelMate 5600 Series TravelMate 5602WSMi TravelMate 5604WSMi
TravelMate 5610 Series TravelMate 5612WSMi TravelMate 5614WSMi
TravelMate 5620 Series TravelMate 5620-6335 TravelMate 5620-6643
TravelMate 5623WSMi TravelMate 5624WSMi TravelMate 5625WSMi
Aspire 2920 Series Aspire 2920-1A2G16Mi Aspire 2920Z Series
Aspire 2920Z-2A2G16Mi Aspire 3620 Series Aspire 3620A
Aspire 3623NWXMi Aspire 3623WXMi Aspire 3628AWXCi
Aspire 3628NWXMi Aspire 3628WXMi Aspire 3640
Aspire 3670 Aspire 5540 Series Aspire 5541ANWXMi
Aspire 5542ANWXMi Aspire 5550 Series Aspire 5552NWXMi
Aspire 5560 Series Aspire 5561AWXMi Aspire 5562WXMi
Aspire 5563WXMi Aspire 5590 Extensa 3100
TravelMate 2420 Series TravelMate 2420A TravelMate 2423WXCi
TravelMate 2423WXMi TravelMate 2424NWXMi TravelMate 2424WXCi
TravelMate 2424WXMi TravelMate 2428AWXMi TravelMate 2440 Series
TravelMate 2470 TravelMate 3240 Series TravelMate 3242NWXMi
TravelMate 3250 Series TravelMate 3280 Series TravelMate 3282NWXMi
TravelMate 3282WXMi TravelMate 3284WXMi TravelMate 3290
TravelMate 3300 Series TravelMate 3302WXMi TravelMate 3304WXMi
TravelMate 4320 TravelMate 6231 Series TravelMate 6231-100508Ci
TravelMate 6231-300508 TravelMate 6231-300512 TravelMate 6231-300512a
TravelMate 6231-301G12 TravelMate 6231-401G12Mi TravelMate 6252
TravelMate 6252-100508Mi TravelMate 6291 Series TravelMate 6291-101G12
TravelMate 6291-3A1G12Mi TravelMate 6291-6753 TravelMate 6292 Series
TravelMate 6292-101G08 TravelMate 6292-101G16Mn TravelMate 6292-101G16N
TravelMate 6292-102G16N TravelMate 6292-301G16MN TravelMate 6292-301G16N
TravelMate 6292-302G16Mi TravelMate 6292-302G16Mn TravelMate 6292-302G16N
TravelMate 6292-602G16Mn TravelMate 6292-602G25Mn TravelMate 6292-6700
TravelMate 6292-702G25Mn
TravelMate 4320-201G08Mi
TravelMate 4730
Extensa 4420 Series
Extensa 4620 Series (4620-4605)
TravelMate 4330 Series TravelMate 4335 Series TravelMate 4730 Series
TravelMate 4730G Series TravelMate 6253 Series TravelMate 6293 Series
TravelMate 6493 Series
NLR3620 : -
Lithium-Ion , Part No.
934C2130F, BT.00603.012, BT.00603.014, BT.00604.005, BT.00604.006, BT.00607.003, BT.00903.004, BTP-AMJ1, BTP-ANJ1, BTP-AOJ1, BTP-APJ1, BTP-AQJ1, BTP-ARJ1, BTP-AS3620, BTP-ASJ1, BTP-B2J1, BTP-B2J1, BTP-BQJ1, BTP-BQJ1, MS2180, MS2181
LC.BTP01.010, BTP-AS3620, BTP-TM6231,
GARDA31, GARDA32, MS2180
BT.00604.017, BT00604017, BT.00603.039, BT00603039, BTP-AQJ1
GARDA31 GARDA32
 
สนใจติดต่อบริษัท ชอปปิ้งพีซี ดอทเน็ต จำกัด
โทร ... 02-933-0022 , 081-318-9844

ระยะเวลาการขาย : จนกว่าของจะหมด
แจ้งรหัสสินค้า : 4205955
เวลาทำการ จ-ศ 9.00-18.00
นโยบายของเว็บไซต์ (Merchant Policy)
วิธีการชำระเงิน (Payment Method) อ่านทั้งหมด
• บัตรเครดิต / บัตรเดบิต  
• โอนเงินผ่านธนาคาร     
• โอนผ่านธนาคารแบบระบุเลขบัญชี     
• เคาน์เตอร์เซอร์วิส 
• เพย์สบาย 
• เพย์พาว 
• เอ็มเปย์ 
• เอ็มเปย์ สเตชั่น 
• ผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิต  
การส่งสินค้า (Shipping information)
คิดตามน้ำหนักและระยะทาง
รายละเอียดบริษัท (Company Detail)
ช้อปปิ้งพีซี ดอทเน็ต
บริษัท ช้อปปิ้งพีซี ดอทเน็ต จำกัด2521/43 โครงการบิสทาวน์ ตึกช้อปปิ้งพีซี ถ.ลาดพร้าว 79-81 แขวงเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง
     บริษัท ชอปปิ้งพีซี ดอทเน็ต จำกัด ( Shoppingpc Dotnet Co.,Ltd) จุดมุ่งหมาย (Mission) บริษัท ชอปปิ้งพีซี ... อ่านทั้งหมด
นโยบายการคืนสินค้า (Return Policy)
เวลาให้บริการ (Business Hour)
บริการ วันจันทร์- วันเสาร์ เวลา 9.00น-17.30 น ติดต่อฝ่ายขาย 088-2740600  088-2740601   088-2740602   088-2740603   02-9330022 ต่อ 115 ศักดิ์ (ต่อติดเฉพาะ Fax Server)
การรักษาข้อมูล (Privacy Policy)